Cty TNHH Sắt Thép Ánh Bình Minh Cần Tuyển Kế Toán Bán Hàng Và Thủ Kho Sắt Thép

Cty TNHH Sắt Thép Ánh Bình Minh Cần Tuyển Kế Toán Bán Hàng Và Thủ Kho Sắt Thép

Cty TNHH Sắt Thép Ánh Bình Minh Cần Tuyển Kế Toán Bán Hàng Và Thủ Kho Sắt Thép

Hỗ trợ trực tuyến
0937667441
 • Giám ĐốcGiám Đốc
 • 0937667441
 • thep.anhbinhminh@gmail.com
 • Kinh Doanh 1Kinh Doanh 1
 • 0937407137
 • satthepanhbinhminh@gmail.com
 • Kinh doanh 2Kinh doanh 2
 • 0933167828
 • ongthepbinhduong@gmail.com
 • Kinh Doanh 3Kinh Doanh 3
 • 0901550881
 • satthepanhbinhminh@gmail.com
 • Kinh Doanh 4Kinh Doanh 4
 • 0933222627
 • satthephoaphat@gmail.com
 • Kinh Doanh 5Kinh Doanh 5
 • 0933212126
 • ongthepbinhduong@gmail.com
 • Kinh Doanh 6Kinh Doanh 6
 • 0933115615
 • ongthepbinhduong@gmail.com
Facebook chat
wechat